BRF Hundfjällscenter - mitt i backen

 

 

Vår förening bildades den 16 september 1987 med en interimsstyrelse och antagna stadgar enligt protokoll. Registreringsbeviset är daterat den 24 november 1987 hos Länstyrelsen i Kopparbergs Län. Den ekonomiska planen instämplades hos Länsstyrelsen i Falun den 16 november 1988. Inflyttningen började under hösten 1988 och avslutades under våren 1989.

Byggentreprenaden omfattade huskropparna B, C, D, E och F. Huskropp B där huvudentrén ligger idag tillhör vår granne Skistar AB. Tomtgränsen går i huskropparna, vilket innebär att trapphus och hiss för entré till vår fastighet ligger i grannfastigheten.

 

Samtliga 109 bostadsrätter såldes, varav drygt 20 köptes av dåvarande Hundfjället AB. Första "riktiga" styrelse tillträdde våren 1989.

 

Kontakt:
Maria Gradin, Ordförande
Aulins väg 1
695 32 LAXÅ

0584-41 19 12
070-686 57 00